HUISREGELS

Huisregels NoLimits Festivals Unlimited

Onderstaande huisregels zijn van toepassing voor alle bezoekers van een No Limits evenement. Het niet naleven van deze huisregels kan ertoe leiden dat de toegang tot het festival en het bijbehorende evenemententerrein wordt ontzegd.

De minimum leeftijd voor een No Limits event is 18 jaar. Dit om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen.

Het evenemententerrein is alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldig toegangsbewijs. Tevens dienen zij zich te kunnen identificeren middels een; identiteitskaart, rijbewijs of paspoort als hierom gevraagd wordt.

Voor het gehele evenemententerrein geldt dat zelf meegebrachte etens- en drinkwaren niet zijn toegestaan. Dit geldt ook voor: deodorant, parfum, haarlak, uitingen of andere provocerende kleding , selfiesticks, paraplu’s, parasols, glaswerk, blik, giftige vloeistoffen, vuurwerk, fakkels, wapens en andere gevaarlijke, brandbare of explosieve voorwerpen, drones en andere op afstand bestuurbare voorwerpen, laserpointers of andere producten met een gevaarlijke of verstorende lichtbundel.

Bij de toegang tot het evenement worden bezoekers gecontroleerd op verboden producten. Bij het aantreffen van verboden producten dient de bezoeker deze producten zelf buiten het evenemententerrein te plaatsen of het product ter plekke af te staan. Het is niet mogelijk om producten ter bewaring te stellen.

Ten alle tijden is het oordeel van de organisatie en beveiliging lijdend in de bepaling van het wel/niet toestaan van bepaalde voorwerpen of om de toegang te weigeren tot het evenement en alle overige mogelijke zaken wanneer deze in strijd zijn met veiligheid, gezondheid of openbare orde.

Uitzonderingen
Wanneer het noodzakelijk is voor men om bepaalde medicijnen, eten en drinken of andere zaken die i.v.m. allergie of aandoening nodig zijn, dient u een geldige medische verklaring bij u te hebben. Deze verklaring kunt u verkrijgen via uw huisarts of apotheek.

Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Het is verboden om in het gebouw zelf te roken.

Voor de algehele veiligheid zal het evenemententerrein 24/7 voor, tijdens en na het evenement onder toezicht staan. Ten alle tijden moeten instructies en aanwijzingen door de organisatie en beveiligingspersoneel worden opgevolgd.

Bezoekers zijn welkom binnen de aangewezen gebieden. Het betreden van afgeschermde of gesloten gebieden is ten strengste verboden. Onbehoorlijk gedrag zoals agressie, vernieling, discriminatie, uitlokking en geweld wordt niet getolereerd. De organisatie en beveiliging zal bezoekers van het evenement verwijderen als zij zich schuldig maken aan een van de hiervoor genoemde gedragingen. Bij ernstige gedragsovertredingen zal de politie betrokken worden.

Het betreden van het evenement en het evenementen terrein is geheel op eigen risico. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren en beschadigde persoonlijke eigendommen.